تماس با ما

دفتر فروش : ۶۹۰۵۹۱۳-۰۵۱۱
آدرس : مشهد – بزرگراه امام علی – فدک شمالی ( خین عرب) – اولین دفتر سمت چپ
کارخانه :۲۱۲۴۴۹۹ -۰۵۱۱
همراه : ۰۹۱۵۳۲۳۴۹۸۶
پست الکترونیکی : farnoshfar69@gmail.com  –  info@hefazsazan.ir
مدیریت : احمد فرنوش فر